Strona główna breadcrumbs Centrum prasowe breadcrumbs Aktualności breadcrumbs Warsztaty H2020/SPACE – Industry perspective

Centrum prasowe

Warsztaty H2020/SPACE – Industry perspective

W marcu 2015, w siedzibie DG Industry & Commerce w Brukseli, odbyły się warsztaty H2020/SPACE, w których udział brał m.in. przedstawiciel Sprint S.A. – Michał Burka.  Organizatorem i gospodarzem było Eurospace. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele organów i organizacji podległych UE, związanych z realizacją projektów kosmicznych: DG GROW (Directorate-General for Enterprise and Industry), Eurospace, REA (Research Executive Agency), ESA (European Space Agency) i GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency) oraz przedstawiciele firm związanych z projektami kosmicznymi lub zainteresowanych takimi projektami (ok. 120 osób) m.in.: Airbus D&S, Thales Alenia Space, OHB, RUAG, TESAT, Airbus Safran Launchers, Safran-SNECMA, Telespazio, CloudEO, Geoville, Visioterra, GMV, ESOA.

Program warsztatów obejmował ogólne przedstawienie trendów w zakresie badań i rozwoju w systemach kosmicznych i opartych na danych pochodzących z systemów kosmicznych oraz dyskusję w trzech panelach: trendy w technologiach stosowanych przez producentów („upstream”), wyzwania technologiczne sektora „downstream”, a także programy UE, ich budżety i planowanie.

Wśród reprezentantów naszego kraju był m.in. prezes agencji POLSA prof. Marek Banaszkiewicz – Polish Space Agency –oficjalnie działającej od lutego 2015, z siedzibą w Gdańsku. Zadania agencji to m.in.: koordynowanie działań polskiego sektora kosmicznego, usuwanie barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego, zwiększenie polskiego zaangażowania w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), tworzenie laboratoriów oraz dzielenie się wiedzą. Niezależne obserwacje satelitarne wpłyną na: bezpieczeństwo kraju, ochronę przed klęskami żywiołowymi , innowacyjność technologii kosmicznych będzie impulsem dla progresu technologicznego, większy udział polskich firm w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Sprint, w związku z posiadanym doświadczeniem w wizualizacji i automatycznym wykrywaniem anomalii, aspiruje do udziału w przedsięwzięciach związanych z przetwarzaniem danych pochodzących z satelitów obserwacyjnych.

Poleć znajomemu

Zamknij