1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs VIZAN – narzędzie do wizualizacji zdarzeń breadcrumbs VIZAN

VIZAN

VIZAN:

- umożliwia budowę systemów do wizualizacji, organizowania, porządkowania wymiany informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy zarządzania,
- organizuje pracę przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej oraz zapewnia właściwą obsługę zdarzeń zgodnie z zasadami obowiązującymi u użytkownika systemu,
- integruje informacje z wielu różnych źródeł, przedstawiając je na wspólnym zobrazowaniu.

Zasoby, z których czerpane są informacje, mogą pochodzić od zróżnicowanych technologicznie oraz rozproszonych terytorialnie dostawców. Architektura systemu jest tak wykonana, aby dołączanie kolejnych źródeł informacji w przyszłości nie stanowiło żadnego problemu. System wspomaga również zarządzanie w sytuacji kryzysowej w obliczu konieczności szybkiej integracji wielu ośrodków i centrów informacyjno - decyzyjnych. Zasoby związane z funkcjonowaniem aplikacji mogą być zgromadzone na jednym serwerze w sieci, działającym na bazie oprogramowania Open Source. Użytkownicy potrzebują jedynie komputera klasy PC, podłączonego do sieci, wyposażonego w przeglądarkę internetową i/lub lekką aplikację do przeglądania informacji w postaci graficznej.

Nowością w rozwiązywaniu jest zdefiniowanie i wprowadzenie ZDARZENIA jako bazowego elementu systemu informatycznego zarządzającego informacją dotyczącą bezpieczeństwa. Unifikacja modułów VIZAN pozwala na określenie pojęcia „mapy” w systemie wizualizacji jako dowolnej bazy graficznej (mapa cyfrowa, schemat ideowy, rysunek projektowy itp.).

Systemy VIZAN:

DART - System Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego
DART ATP-45 - Oprogramowanie wspomagające pracę Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń
SWIBŻ - System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi
VHFoIP - System umożliwiający komunikację w paśmie VHF poprzez dostęp do stacji radiowych przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych
RTLS - System umożliwiający monitorowanie i lokalizację ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym
ARTR - System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych
eCall - Paneuropejski system ratunkowy
SOFIT - System Obsługi Floty i Transportu
TYTAN - Oprogramowanie do symulowania zdolności przeładunkowej portu
SWSP - System Wizualizacji Sygnalizacji Pożaru

Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij