1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Sieci telekomunikacyjne breadcrumbs Utrzymanie sieci TP S.A.

Utrzymanie sieci TP S.A.

Klient

Telekomunikacja Polska S.A.

Założenia

Uchwałą Zarządu TP S.A. z 18.6.2002 r. w 2002 r. został wprowadzony program restrukturyzacyjny „Praca za pracownikiem”. Program ten miał objąć 6000 pracowników TP S.A.. Zakładał on przekazanie części zadań TP S.A. do firm zewnętrznych na zasadzie outsourcingu.

Rozwiązanie

Spółka Sprint w drodze przetargu został jedną z firm zewnętrznych, która przejęła część zadań Pionu Sieci TP S.A. w siedmiu tzw. strefach utrzymaniowych w: Gdańsku (2 strefy), Bydgoszczy (4 strefy) i Szczecinie (1 strefa). W ramach umowy Sprint jest zobowiązany do: usuwania uszkodzeń i awarii, konserwacji sieci TP S.A., przeprowadzania wywiadów technicznych oraz dokonywania aktywacji usług TP S.A., obsługi Biura Napraw, obsługi łączy ISDN oraz XDSL, utrzymania kabli dalekosiężnych TKD oraz utrzymania łączy radiowych. Ogółem we wszystkich strefach utrzymaniowych firma Sprint przejęła początkowo ponad 700 tysięcy łączy głównych, a w wyniku przedłużenia umowy partnerskiej w 2006 roku objęliśmy w posiadanie cztery nowo utworzone strefy: Gdańsk-Wschód, Bydgoszcz Zachód, Szczecin-Wschód i Szczecin-Zachód o łącznej liczbie ponad miliona łączy głównych.

Efekt

Sprint zatrudnia przy utrzymaniu sieci TP ponad 500 pracowników, którzy obsługują ponad milion łączy. W ciągu 2007 roku aktywowaliśmy prawie 200 tys. usług TP, co daje prawie 550 usług dziennie.


Terytorialnie obsługujemy ok. 13% Polski, co stanowi ok. 1,1 mln (czyli 11%) łączy głównych TP S.A. zgrupowanych w 4 strefach, w których od 2003 roku firma Sprint świadczy usługi utrzymania sieci dla partnera – TP S.A.

Kontakt

Poleć znajomemu

Zamknij