1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs VIZAN – narzędzie do wizualizacji zdarzeń breadcrumbs TYTAN

TYTAN

Zadaniem oprogramowania jest obliczanie w trybie symulacyjnym szacunkowej rocznej zdolności przeładunkowej portu na podstawie danych wprowadzanych poprzez interfejs użytkownika lub pobieranych automatycznie z innych, zewnętrznych baz danych.

Model zaimplementowany w oprogramowaniu uwzględnia następujące czynniki:
- założoną prognozę obsługi ładunku definiowaną poprzez określenie: typów statków i ich nośności, rocznej liczby zawinięć dla danego typu statku, czasu zajmowania toru wodnego dla danego typu statku,
- warunki podejścia definiowane poprzez określenie: wielkości i dostępności toru wodnego, dostępności asysty holowniczej i pilotowej, warunków pogodowych,
- warunki portu definiowane poprzez określenie: liczby i wydajności terminali, czasu obsługi w terminalu dla danego typu statku,
- poziom bezpieczeństwa prognozy zawierający pozostałe, nieuwzględnione bezpośrednio w symulacji czynniki w postaci statystycznej.

Współczynniki dostępności są w przyjętym modelu określane arbitralnie (jako dane subiektywne) lub też obliczane na podstawie danych historycznych wprowadzanych przez użytkownika (pobranych z zasobów – baz danych użytkownika). Struktura zawinięć jest w modelu zasadniczym elementem podlegającym manipulacjom. Po ustaleniu założeń i wprowadzeniu wszystkich danych możliwe jest dokonywanie wielokrotnych przeliczeń, mające na celu określenie, jaki wpływ mają zmiany poszczególnych czynników na całkowitą roczną zdolność przeładunkową portu.

Oprogramowanie działała na serwerze z możliwością zdalnego dostępu poprzez przeglądarkę www. Oprogramowanie zbudowane jest w taki sposób, że część danych koniecznych do jego funkcjonowania (dane „zmienne”) jak np. prognoza obsługi ładunku, dostępność asysty itp. wprowadza się w trybie normalnego użytkowania, zaś część danych (dane „stałe”) jak np. ilość terminali, parametry toru wodnego itp. wprowadzana jest przez użytkownika w trybie administracyjnym. Ma to na celu ułatwienie prowadzenia procesu modelowania w zwykłym trybie, a jednocześnie zwiększenie elastyczności budowy modelu poprzez umożliwienie w szczególnych przypadkach zmiany także parametrów uznanych za stałe.

Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij