1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Sieci telekomunikacyjne breadcrumbs TRISTAR

TRISTAR

Klient

Metropolia Trójmiejska

Założenia

Trójmiejski samorząd rozpoczyna budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR, jednego z największych tego typu w Polsce. Wdrożenie systemu ma usprawnić lokalny transport, poprawić organizację ruchu i jego bezpieczeństwo, dostarczyć użytkownikom dróg szybkiej informacji o warunkach na drodze, środkach komunikacji, rozkładach jazdy, korkach i objazdach, miejscach parkingowych, a także zapewnić służbom miejskim aktualny obraz sytuacji na drogach, poinformować o wypadkach i wykroczeniach oraz polepszyć nadzór nad pojazdami komunikacji miejskiej. W efekcie system TRISTAR powinien skrócić czas przejazdu, poprawić komfort podróżowania, zachęcić do korzystania z publicznych środków transportu, a w konsekwencji zmniejszyć zatłoczenie i zredukować emisję dwutlenku węgla. Wartość inwestycji opiewa na ponad 184 mln zł, z czego 85% pochodzi z dotacji UE. Budowa systemu będzie oparta na dokumentacji projektowej opracowanej przez Sprint S.A. we współpracy z firmą Budinfo.

Rozwiązanie

Projekt systemu TRISTAR, z racji swej złożoności, dużego zakresu i różnorodności technologicznej, powstawał przy udziale kilkunastu współpracujących ze sobą zespołów projektowych, złożonych z najlepszych specjalistów firmy Sprint w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, systemów teletransmisyjnych, monitoringu, zasilania, systemów zarządzania ruchem.

Mówiąc o skali projektu TRISTAR, można przytoczyć kilka robiących wrażenie liczb:
• liczba opracowań projektowych przekroczyła 9.200 szt., w tym 1.200 kosztorysów;
• do obłożenia i opakowania projektu zużyto 343 duże kartony archiwizacyjne oraz 2.225 segregatorów;
• łączna objętość dokumentacji wyniosła 19,2 m3;
• ułożenie w jeden ciąg wszystkich zaprojektowanych kabli pozwoliłoby połączyć Gdańsk z Berlinem (496 km), a analogiczne ułożenie wszystkich rur kanalizacji teletechnicznej – licząc mikrokanalizację jako jedną rurę, a nie sumę mikrorurek – połączyłoby Gdańsk z Poznaniem (329 km). Natomiast zaprojektowana do odtworzenia nawierzchnia drogowa w postaci płyt chodnikowych, bruku i asfaltu (bez trawników) pokryłaby powierzchnię prawie 9 boisk piłkarskich (ponad 6 hektarów!).
Znamienne jest również to, że z powodu zbyt dużych gabarytów dokumentacja projektowa nigdy nie była zgromadzona w całości w jednym pomieszczeniu i do klienta była przewożona etapowo – samochodami ciężarowymi – oddzielnie do Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Dokumentacja systemu TRISTAR składa się z:
• projektów budowlanych zawierających wszystkie wymagane do pozwolenia na budowę decyzje, opinie, sprawdzenia i uzgodnienia, wydane przez lokalne urzędy, zarządy dróg, instytucje branżowe oraz właścicieli nieruchomości;
• projektów branżowych dla każdego węzła i każdej z 21 projektowanych branż;
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
• przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
• projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowę infrastruktury na 129 głównych węzłach drogowych Trójmiasta i wzdłuż łączących je ciągów komunikacyjnych oraz w 17 tzw. punktach wyniesionych, leżących poza skrzyżowaniami. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę:
• 136,9 km kanalizacji teletechnicznej (od jednego do ośmiu otworów na poszczególnych odcinkach – łącznie 220,4 kmo);
• 108,2 km mikrokanalizacji (757,4 kmo);
• 147,8 km kabli światłowodowych (w tym 87,2 km jednomodowych i 60,6 km wielodomowych);
• 66,4 km kabli zasilających;
• 6,8 km kabli skrętkowych;
• 5,5 km kabli koncentrycznych;
• 269,7 km pozostałych kabli sterujących, łączących poszczególne urządzenia projektowanego systemu;
• 49 szybkoobrotowych kamer z zoomem optycznym, montowanych w punktach nadzoru wizyjnego;
• 123 przełączników sieciowych w lokalnych węzłach transmisyjnych i centrach sterowania;
• 143 szafek pomiarowo-zasilająco-teleinformatycznych;
• 2.226 sygnalizatorów ulicznych (w tym świetlnych i dźwiękowych);
• 9 stacji pogodowych, informujących o warunkach klimatycznych panujących na drodze;
• 35 fotorejestratorów przejazdu na czerwonym świetle (w tym kamery do rozpoznawania tablic);
• 26 rejestratorów przekroczenia prędkości;
• 194 rejestratorów pomiaru ruchu, umożliwiających zapis min. kierunku i prędkości jazdy, ilości i długości pojazdów, odstępów między pojazdami – na podstawie sygnałów z pętli indukcyjnych i obrazów z kamer;
• 11 tablic informacji parkingowej, przekazujących dane o kilku parkingach jednocześnie;
• 32 znaków informacji parkingowej informujących o liczbie wolnych miejsc parkingowych na danym parkingu;
• 160 tablic informacji pasażerskiej, wyświetlających numer środka komunikacji, nazwę przystanku końcowego i czas odjazdu;
• 22 terminali informacji pasażerskiej w postaci infokiosków dostarczających szczegółowe informacje o środkach komunikacji, rozkładach jazdy, a instalowanych w miejscach o dużej koncentracji ruchu podróżnych, takich jak dworce, centra handlowe itp.;
• 15 tablic zmiennej treści do przekazywania informacji o sytuacji na drodze, korkach i objazdach;
• 17 wysokich konstrukcji bramowych o łącznej rozpiętości 302m;
• 203 wysokich konstrukcji wysięgnikowych;
• 394 masztów niskich;
• 2 centra sterowania ruchem (w Gdańsku i Gdyni), wyposażonych w 14 stanowisk operacyjnych, wielkoformatowe ściany graficzne, klimatyzowane serwerownie z systemem gaszenia i przeciwzalewowym, macierze dyskowe i biblioteki taśmowe o dużych pojemnościach.

Efekt

 

W kilkunastoletniej historii biura projektowego Sprint był to największy pod względem zakresu i wartości (4,2 mln zł netto) projekt obejmujący wyłącznie dokumentację techniczno-budowlaną. Duży zakres rzeczowy, ilość i współzależność poszczególnych branż projektu, dziesiątki instytucji opiniujących, setki uzgodnień, niestabilne otoczenie zewnętrzne w postaci kilkudziesięciu powiązanych i ciągle zmienianych miejskich projektów infrastrukturalnych związanych z EURO 2012, a także niełatwe okoliczności formalno-prawne i administracyjno-urzędnicze, wymagały wyjątkowo sprawnego zarządzania projektem i doskonałej koordynacji przedsięwzięcia, za co odpowiadał Wydział Projektów w Pionie Telekomunikacji Sprint S.A.. Należy podkreślić również znaczący udział inżynierów z Pionu Integracji firmy, którzy wykazali swój profesjonalizm w częściach projektu dotyczących centrów sterowania, transmisji danych, zasilania i monitoringu wizyjnego.

TRISTAR – zintegrowany system zarządzania ruchem

 

Lech Kruk

 

Trójmiejski samorząd rozpoczyna budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR, jednego z największych tego typu w Polsce. Wdrożenie systemu ma usprawnić lokalny transport, poprawić organizację ruchu i jego bezpieczeństwo, dostarczyć użytkownikom dróg szybkiej informacji o warunkach na drodze, środkach komunikacji, rozkładach jazdy, korkach i objazdach, miejscach parkingowych, a także zapewnić służbom miejskim aktualny obraz sytuacji na drogach, poinformować o wypadkach i wykroczeniach oraz polepszyć nadzór nad pojazdami komunikacji miejskiej. W efekcie system TRISTAR powinien skrócić czas przejazdu, poprawić komfort podróżowania, zachęcić do korzystania z publicznych środków transportu, a w konsekwencji zmniejszyć zatłoczenie i zredukować emisję dwutlenku węgla. Wartość inwestycji opiewa na ponad 184 mln zł, z czego 85% pochodzi z dotacji UE. Budowa systemu będzie oparta na dokumentacji projektowej opracowanej przez SPRINT S.A. we współpracy z firmą Budinfo.

 

Projekt systemu TRISTAR, z racji swej złożoności, dużego zakresu i różnorodności technologicznej, powstawał przy udziale kilkunastu współpracujących ze sobą zespołów projektowych, złożonych z najlepszych specjalistów firmy Sprint w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, systemów teletransmisyjnych, monitoringu, zasilania, systemów zarządzania ruchem.

 

W kilkunastoletniej historii biura projektowego Sprint był to największy pod względem zakresu i wartości (4,2 mln zł netto) projekt obejmujący wyłącznie dokumentację techniczno-budowlaną. Duży zakres rzeczowy, ilość i współzależność poszczególnych branż projektu, dziesiątki instytucji opiniujących, setki uzgodnień, niestabilne otoczenie zewnętrzne w postaci kilkudziesięciu powiązanych i ciągle zmienianych miejskich projektów infrastrukturalnych związanych z EURO 2012, a także niełatwe okoliczności formalno-prawne i administracyjno-urzędnicze, wymagały wyjątkowo sprawnego zarządzania projektem i doskonałej koordynacji przedsięwzięcia, za co odpowiadał Wydział Projektów w Pionie Telekomunikacji Sprint S.A.. Należy podkreślić również znaczący udział inżynierów z Pionu Integracji firmy, którzy wykazali swój profesjonalizm w częściach projektu dotyczących centrów sterowania, transmisji danych, zasilania i monitoringu wizyjnego.

 

Mówiąc o skali projektu TRISTAR, można przytoczyć kilka robiących wrażenie liczb:

·        liczba opracowań projektowych przekroczyła 9.200 szt., w tym 1.200 kosztorysów;

·        do obłożenia i opakowania projektu zużyto 343 duże kartony archiwizacyjne oraz 2.225 segregatorów;

·        łączna objętość dokumentacji wyniosła 19,2 m3;

·        ułożenie w jeden ciąg wszystkich zaprojektowanych kabli pozwoliłoby połączyć Gdańsk z Berlinem (496 km), a analogiczne ułożenie wszystkich rur kanalizacji teletechnicznej – licząc mikrokanalizację jako jedną rurę, a nie sumę mikrorurek – połączyłoby Gdańsk z Poznaniem (329 km). Natomiast zaprojektowana do odtworzenia nawierzchnia drogowa w postaci płyt chodnikowych, bruku i asfaltu (bez trawników) pokryłaby powierzchnię prawie 9 boisk piłkarskich (ponad 6 hektarów!).

Znamienne jest również to, że z powodu zbyt dużych gabarytów dokumentacja projektowa nigdy nie była zgromadzona w całości w jednym pomieszczeniu i do klienta była przewożona etapowo – samochodami ciężarowymi – oddzielnie do Gdańska, Sopotu i Gdyni.

 

MISZA! WYKORZYSTAĆ TE CIEKAWOSTKI, PRZEDSTAW JAKOŚ DODATKOWO GRAFICZNIE TE LICZBY!!

 

Dokumentacja systemu TRISTAR składa się z:

·        projektów budowlanych zawierających wszystkie wymagane do pozwolenia na budowę decyzje, opinie, sprawdzenia i uzgodnienia, wydane przez lokalne urzędy, zarządy dróg, instytucje branżowe oraz właścicieli nieruchomości;

·        projektów branżowych dla każdego węzła i każdej z 21 projektowanych branż;

·        specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

·        przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

·        projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji.

 

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowę infrastruktury na 129 głównych węzłach drogowych Trójmiasta i wzdłuż łączących je ciągów komunikacyjnych oraz w 17 tzw. punktach wyniesionych, leżących poza skrzyżowaniami. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę:

·        136,9 km kanalizacji teletechnicznej (od jednego do ośmiu otworów na poszczególnych odcinkach – łącznie 220,4 kmo);

·        108,2 km mikrokanalizacji (757,4 kmo);

·        147,8 km kabli światłowodowych (w tym 87,2 km jednomodowych i 60,6 km wielodomowych);

·          66,4 km kabli zasilających;

·            6,8 km kabli skrętkowych;

·            5,5 km kabli koncentrycznych;

·        269,7 km pozostałych kabli sterujących, łączących poszczególne urządzenia projektowanego systemu;

·        49 szybkoobrotowych kamer z zoomem optycznym, montowanych w punktach nadzoru wizyjnego;

·        123 przełączników sieciowych w lokalnych węzłach transmisyjnych i centrach sterowania;

·        143 szafek pomiarowo-zasilająco-teleinformatycznych;

·        2.226 sygnalizatorów ulicznych (w tym świetlnych i dźwiękowych);

·        9 stacji pogodowych, informujących o warunkach klimatycznych panujących na drodze;

·        35 fotorejestratorów przejazdu na czerwonym świetle (w tym kamery do rozpoznawania tablic);

·        26 rejestratorów przekroczenia prędkości;

·        194 rejestratorów pomiaru ruchu, umożliwiających zapis min. kierunku i prędkości jazdy, ilości i długości pojazdów, odstępów między pojazdami – na podstawie sygnałów z pętli indukcyjnych i obrazów z kamer;

·        11 tablic informacji parkingowej, przekazujących dane o kilku parkingach jednocześnie;

·        32 znaków informacji parkingowej informujących o liczbie wolnych miejsc parkingowych na danym parkingu;

·        160 tablic informacji pasażerskiej, wyświetlających numer środka komunikacji, nazwę przystanku końcowego i czas odjazdu;

·        22 terminali informacji pasażerskiej w postaci infokiosków dostarczających szczegółowe informacje o środkach komunikacji, rozkładach jazdy, a instalowanych w miejscach o dużej koncentracji ruchu podróżnych, takich jak dworce, centra handlowe itp.;

·        15 tablic zmiennej treści do przekazywania informacji o sytuacji na drodze, korkach i objazdach;

·        17 wysokich konstrukcji bramowych o łącznej rozpiętości 302m;

·        203 wysokich konstrukcji wysięgnikowych;

·        394 masztów niskich;

·        2 centra sterowania ruchem (w Gdańsku i Gdyni), wyposażonych w 14 stanowisk operacyjnych, wielkoformatowe ściany graficzne, klimatyzowane serwerownie z systemem gaszenia i przeciwzalewowym, macierze dyskowe i biblioteki taśmowe o dużych pojemnościach.

 

Jak widać, liczby są imponujące. Mówią o rozmiarach przedsięwzięcia i skali zasobów projektowych, jakie musiały być zaangażowane w jego wykonanie. Jednak o końcowym sukcesie projektu świadczy nie ilość, lecz wysoka jakość wykonanej dokumentacji, której osiągnięcie było możliwe dzięki właściwej organizacji, dużemu zaangażowaniu wszystkich zespołów i dobrej współpracy międzywydziałowej. Dla autorów projektu najlepszym potwierdzeniem użyteczności ich wkładu pracy i myśli będzie wybudowany i działający system TRISTAR, co – mamy nadzieję – niedługo nastąpi.

Kontakt

Lech Kruk

dyrektor ds. projektów
lech.kruk@sprint.pl

Poleć znajomemu

Zamknij