1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs Technologie inteligentnego budynku

Technologie inteligentnego budynku

Terminem „inteligentne budynki” określa się budynki biurowe, budynki handlowe, obiekty przemysłowe, szkoły, szpitale, rezydencje lub domy prywatne mające zintegrowany system zarządzania, niezależnie od  ich przeznaczenia bądź wielkości.

Budynki „inteligentne”, powinny zapewniać użytkownikom komfortowe warunki korzystania ze wszystkich ich funkcji, pracownikom odpowiedni poziom pracy oraz wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa, gwarantując równocześnie oszczędną i wygodną eksploatację.
Spełnienie tych wymagań jest możliwe jedynie przez zapewnienie wysokiego poziomu rozwiązań technicznych oraz nasycenie budynku zaawansowanymi środkami techniczno-programowymi tworzącymi rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach infrastruktury, zasadniczą rolę pełni Zintegrowany System Zarządzania BMS.

System ten, oprócz bezpośrednich funkcji związanych z utrzymaniem optymalnych warunków klimatycznych oraz nadzorowaniem zużycia energii, spełnia równocześnie zadania monitorowania i integracji pozostałych systemów budynku, takich jak np. systemy energetyczne, oświetlenia, ogrzewania, systemy bezpieczeństwa oraz w istotny sposób wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania to:
- utrzymanie optymalnych warunków pracy ludzi i urządzeń poprzez bezpośrednie monitorowanie oraz sterowanie urządzeniami i instalacjami wentylacji, ogrzewania i chłodzenia,
- nadzorowanie oszczędnej eksploatacji budynku poprzez ciągłe monitorowanie zużycia energii i sterowanie oświetleniem w sposób zapewniający minimalizację kosztów eksploatacji,
- umożliwienie lub ułatwienie rozliczeń z poszczególnymi najemcami budynków,
- ułatwienie nadzorowania pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji w budynku oraz natychmiastowe alarmowanie w sytuacjach awaryjnych,
- poprawa bezpieczeństwa budynku osób i posiadanego mienia,
- obniżenie kosztów zatrudnienia personelu do obsługi technicznej oraz ochrony fizycznej obiektu.

Powiązane realizacje:

Akademickie Centrum Medycyny Inwazyjnej - instalacje teletechniczne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - biblioteka uniwersytecka

Kontakt

Zdzisław Flisikowski


kierownik projektu
zdzislaw.flisikowski@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 06

Poleć znajomemu

Zamknij