Systemy telekomunikacyjne
Badania i rozwój
Integracja IT
Sieci teleinformatyczne
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs System urządzeń rejestrujących

System urządzeń rejestrujących

Klient

Straże Miejskie i Gminne; Zarządy Dróg Miejskich

Założenia:

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD) oraz zwiększenie komfortu ruchu drogowego w obszarze zabudowanym Sprint S.A. wdraża systemy urządzeń rejestrujących, zarówno w ramach prowadzonych projektów ITS (Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź), jak i w obszarze współpracy z miastami i gminami w ramach pojedynczych projektów BRD.
Proponowane rozwiązania są urządzeniami rejestrującymi – zgodnie z definicją z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, które w sposób automatyczny dokonują rejestracji niepożądanych zdarzeń w ruchu drogowym. W większości przypadków są to systemy oparte o wysokiej jakości kamery IP, wyposażone w inteligentną analizę obrazu (np. rozpoznanie koloru sygnalizacji świetlnej, wykrycie ruchu i kierunku poruszania się pojazdu) oraz biblioteki ANPR (oprogramowanie rozpoznające numery tablic rejestrujących). Od monitoringu różnią się przede wszystkim tym, że nie muszą być na bieżąco obsługiwane przez dedykowanego operatora, gdyż w sposób automatyczny i bezobsługowy rejestrują wybrane zdarzenia w ruchu drogowym (np. wjazd pod prąd, przejazd na czerwonym świetle, nieprawne korzystanie z buspasa), a następnie samoczynnie przesyłają materiał dowodowy na serwer odpowiedniej służby porządku publicznego (najczęściej straże miejskie/gminne).

Rozwiązanie:

Działamy kompleksowo, oferując zróżnicowane produkty dopasowane do potrzeb konkretnej jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wśród oferowanych systemów znajdują się min.:
1. Stacjonarne urządzenia rejestrujące pojazdy niestosujące się do znaków sygnalizacji świetlnej. Obecnie w swojej ofercie posiadamy aż 6 rozwiązań o wysokiej skuteczności rejestracji, które oferujemy w zależności od potrzeb i możliwości Zamawiającego oraz specyfiki skrzyżowania objętego rejestracją. Większość systemów nie ingeruje w nawierzchnię jezdni (nie wymaga zatopienia pętli indukcyjnych), część z nich posiada także dodatkową opcję monitoringu wideo;
2. Zintegrowane urządzenia do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i prędkości punktowej. Obecnie oferujemy przede wszystkim 2 rodzaje sprzętu:
- zintegrowane systemowo: samodzielny fotoradar i urządzenie rejestrujące przejazd na czerwonym świetle połączone ze sobą za pomocą oprogramowania i modułu integrującego;
- zintegrowane fizycznie: pomiar prędkości i rejestracja przejazdu na czerwonym świetle w ramach jednej obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego;
3. Zintegrowane urządzenia do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i prędkości odcinkowej (w określonych przypadkach, jeśli odcinek pomiarowy zaczyna się i kończy bramownicą sygnalizacji świetlnej);
4. Urządzenia rejestrujące pozostałe wykroczenia w ruchu drogowym, a w tym:
- nieuprawnione korzystanie z buspasa;
- wjazd pod prąd;
- zatrzymanie/postój w miejscu niedozwolonym;
- wjazd do obszaru wyłączonego z ruchu/o ograniczonym ruchu pojazdów;
- pozostawanie w danej strefie parkingowej dłużej, niż jest to dopuszczalne;
Całość działań związanych z rejestracją wykroczeń i przesłaniem ich na serwer Straży jest całkowicie zautomatyzowana i zoptymalizowana, a czas obróbki materiału i ujawnienia wykroczenia ograniczony do minimum.

Efekt:

Wdrażanie systemów opartych na urządzeniach rejestrujących znacząco ogranicza przypadki patologicznych zachowań kierowców, przez co znacznie przyczynia się do ograniczenia ilości wypadków drogowych oraz ich tragicznych skutków. Ponadto oferowane rozwiązania  usprawniają poruszanie się w obszarze miejskim wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz wyraźnie ułatwiają pracę zarządców dróg i służb porządku publicznego.

Kontakt

Mariusz Kołkowski

dyrektor ds. sprzedaży (ITS)
mariusz.kolkowski@sprint.pl

+48 22 826 62 77

Rafał Ogonowski

dyrektor ds. kluczowych klientów

rafal.ogonowski@sprint.pl

+48 89 522 11 80

specjalista ds. organizacji

Poleć znajomemu

Zamknij