1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs System monitoringu wizyjnego Warszawy

System monitoringu wizyjnego Warszawy

Klient

Urząd Miasta Warszawy, Komenda Stołeczna Policji

Założenia

W 2002 roku Urząd Miasta Warszawy zlecił budowę systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy. W kolejnych latach, system był wielokrotnie rozbudowywany (na zlecenie Urzędu Miasta oraz Komendy Stołecznej Policji) o nowe punkty kamerowe pracujące w oparciu o transmisję obrazu w sieci światłowodowej oraz z wykorzystaniem wybudowanej na potrzeba systemu monitoringu wizyjnego sieci połączeń radiowych. System został zmodernizowany i rozbudowany o nowe centra oglądowe pracujące w technologii sieciowej, jednocześnie zapewniono pełną integrację nowych punktów kamerowych i nowych centrów oglądowych z rozwiązaniami wdrożonymi w pierwszych etapach budowy systemu.
Od 2003 roku system monitoringu wizyjnego obsługuje Zakład Obsługi Systemu Monitoringu. 

Rozwiązanie

W pierwszym etapie budowy systemu monitoringu wizyjnego Sprint zainstalował 96 kamer i wybudował 110 km linii światłowodowych. W kolejnych etapach rozbudowy system rozszerzono ok. 190 km sieci światłowodowej i 154 kamery, zintegrowano z systemem monitoringu metra warszawskiego, w którym pracuje 121 kamer, wybudowano 68 kamer z transmisją w systemie radiowym. Obecnie w systemie monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy dostępnych jest ponad 400 kamer, które obserwuje 60 operatorów pracujących w 18 centrach nadzoru zlokalizowanych w komendach rejonowych i komisariatach policji, Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zakładzie Obsługi Systemu Monitoringu oraz we wspólnym centrum operacyjnym w Komendzie Stołecznej Policji.

Efekt

Warszawa posiada integrujący wiele technologii, nowoczesny system monitoringu wizyjnego.
Dzięki temu stolica uzyskała:
- skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa
- możliwość obserwacji i rejestracji zdarzeń 24h/dobę
- możliwość szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zdarzenia
- możliwość wykorzystania zarejestrowanych materiałów w postępowaniu operacyjnym służb dochodzeniowych oraz jako dowód w postępowaniu sądowym
System monitoringu wizyjnego Warszawy – przykłady realizacji punktów obserwacyjnych
Dzięki specjalnie dobranym obudowom i uchwytom istnieje możliwość instalacji kamer na elewacji istniejących obiektów, na istniejących i nowych słupach kamerowych, na innych konstrukcjach wsporczych: np. słupach trakcyjnych, wysięgnikach sygnalizacji świetlnej, słupach oświetlenia ulicznego, itp.
 
W 2010 roku Sprint zakończył realizację projektu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Gdyni.

W wyniku realizacji projektu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Gdyni na ulicach miasta pracuje 117 (17 istniejących i 100 nowych) nowoczesnych, szybkoobrotowych, dzienno-nocnych kamer, za pomocą których sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta. Nowe kamery zainstalowane zostały w granicach administracyjnych Gdyni, w lokalizacjach wytypowanych przez Policję i Straż Miejską. Przy realizacji inwestycji wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu telekomunikacji i informatyki. Do celów transmisji obrazów z kamer wybudowano zaawansowany system transmisji radiowej, który składa się z ośmiu stacji bazowych LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services), połączonych siecią radiolinii o przepustowościach rzędu 40 – 372 Mbps. System pracuje w zarezerwowanych pasmach częstotliwości, nad którymi nadzór sprawuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, dzięki czemu jest on odporny na zakłócenia i próby nieautoryzowanego dostępu. Architektura systemu i jego nadmiarowość pozwala na rozbudowę systemu poprzez budowę nowych punktów kamerowych, nowych punktów oglądowych lub centrów oglądowych.

Kontakt

Maciej Mroszczak

inżynier wsparcia sprzedaży
maciej.mroszczak@sprint.pl
cctv@sprint.pl

tel. +48 608 67 81 04

Poleć znajomemu

Zamknij