Systemy telekomunikacyjne
Badania i rozwój
Integracja IT
Sieci teleinformatyczne
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs System do pomiaru prędkości odcinkowej

System do pomiaru prędkości odcinkowej

Klient

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (CANNRD GITD).

Założenia:

W marcu 2012 r. GITD ogłosiło przetarg na zawarcie umowy ramowej pn. „Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi na wyposażenie GITD w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.” Ostatecznie po ponad 2 latach od rozpoczęcia postępowania przetarg wygrała firma Sprint i podpisała umowę na dostawę i montaż 29 zestawów stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Wartość kontraktu to prawie 7,9 mln. zł brutto i jest to największy przetarg na dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących w Polsce. Całkowite wdrożenie sytemu zostało określone na koniec października 2015 r.

Rozwiązanie:

System odcinkowego pomiaru prędkości oferowany przez Sprint we współpracy z czeską firmą Camea jest jedynym, który spełnił rygorystyczne wymogi GITD. Wśród nich były min.:
1. Konieczność uzyskania Zatwierdzenia Typu na prędkościomierz kontrolny w Głównym Urzędzie Miar. Sprint uzyskał decyzję Zatwierdzenia Typu w lipcu 2013 r. dzięki czemu nasz system Unicam Velocity, jako jedyny system odcinkowego pomiaru prędkości został dopuszczony do funkcjonowania w Polsce;
2. Przejście testów jakościowo-funkcjonalnych w warunkach drogowych (w sierpniu 2014 r.), potwierdzających zarówno skuteczność urządzeń, jak i poprawną integrację z systemem zarządzania użytkowanym przez CANNRD GITD. Weryfikacja była prowadzona w Warszawie na ul. Przyczółkowej i obejmowała rejestrację min. 1200 pojazdów (w tym 800 w godzinach dziennych i 400 w nocy) oraz prawidłowe rozpoznanie:
- Numerów tablic rejestracyjnych (wykorzystując silnik ANPR) – na poziomie min. 85%;
- Kategorii pojazdu (osobowy, ciężarowy, autobus, jednoślad etc.) – na poziomie min. 90% (tylko w godzinach dziennych);
- Marki pojazdu - na poziomie min. 70% (tylko w godzinach dziennych).

W każdym z tych przypadków oferowany przez Sprint system przekroczył minimalne wymagania GITD.

Zasada działania prędkościomierza kontrolnego jest następująca:
- Kamery systemu wykrywają każdy pojazd wjeżdżający na odcinek pomiarowy (o długości od 100 m do 10 km);
- Oprogramowanie ANPR (automatycznego rozpoznania numerów tablic rejestracyjnych) odczytuje numery z tablic zarejestrowanych pojazdów na początku i na końcu odcinka pomiarowego (oprócz tablic specjalny algorytm rozpoznaje markę oraz kategorię pojazdu);
- Znając położenie tablic rejestracyjnych w miejscu i czasie, system oblicza czas przejazdu odcinka pomiarowego dla każdego wykrytego pojazdu;
- Zbyt krótki czas jazdy między punktem A (początkiem odcinka), a punktem B (końcem odcinka) oznacza przejazd danej trasy ze zbyt wysoką średnią prędkością;
- W takim przypadku urządzenia bezobsługowo generują raport z wykroczenia (zestaw zdjęć, plik tekstowy z podstawowymi informacjami o wykroczeniu, ewentualnie krótkie nagranie wideo);
- Materiał z zarejestrowanego wykroczenia automatycznie trafia na serwer GITD, uprawnionej do użytkowania sytemu do odcinkowego pomiaru prędkości;
- Przeszkolony funkcjonariusz dokonuje obróbki materiału i generuje z niego raport z wykroczenia, wysyłany następnie do właściciela pojazdu.

Zadaniem oferowanych urządzeń jest rejestrowanie kierowców, którzy przekroczą średnią dopuszczalną prędkość na kontrolowanym odcinku drogi. Zaproponowane przez GITD fragmenty dróg mają od ok. 900 m do prawie 13 km długości i są zlokalizowane na terenie całego kraju (najwięcej, bo aż 9 w województwie mazowieckim).

Współpraca z GITD odbywa się wg. schematu ‘zaprojektuj i wybuduj’. Sprint jest odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia związane z instalacją urządzeń, min. z:
- GDDKiA (na poziomie rejonów i oddziałów) jako zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych OPP – w zakresie uzyskania pozwoleń na posadowienie konstrukcji wsporczych (półbramownic i słupów) w pasie dróg krajowych;
- Zakładami energetycznymi – min. w zakresie warunków technicznych na przyłączenie urządzeń do zasilania;
- Policji – min. w obszarze uzgadniania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Równolegle do prowadzonych prac przygotowawczych i projektowych następuje integracja oprogramowania urządzeń rejestrujących z systemem rejestracji i obróbki wykroczeń w CANNRD GITD.

Efekt:

Podstawowym zadaniem systemu będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wskazanych odcinkach – poprzez trwałe i skuteczne zmniejszenie prędkości pojazdów (przewaga nad fotoradarem, który działa punktowo). Ponadto urządzenia mają dodatkowe zalety:
- Analizują natężenie ruchu i dokonują automatycznej kategoryzacji pojazdów. Informacje te są przydatne szczególnie z punktu widzenia zarządcy drogi;
- Rozpoznawanie wszystkich tablic rejestracyjnych oraz marki pojazdu pomaga Policji przy filtrowaniu pojazdów skradzionych/poszukiwanych;
- Powodują regulowanie ruchu drogowego i poprawę jego płynności - zwiększenie przepustowości drogi o 20-25%;
- Zmniejszają zanieczyszczenie powietrza (spokojniejsza jazda – zgodnie z obowiązującym ograniczeniem prędkości to redukcja emisji spalin nawet o 30-50%);
- Nie powodują tzw. ‘efektu kangura’ (polegającego na gwałtownym hamowaniu przed i gwałtownym przyspieszaniu tuż za urządzeniem rejestrującym – np. fotoradarem);
- Nie istnieje urządzenie typu ‘antyradar’ zdolne do oszukania/zakłócenia pracy systemu odcinkowego pomiaru prędkości.

Mapka:

Rozlokowanie urządzeń rejestracyjnych – 33 odcinki dróg krajowych (w tym 4 rezerwowe).

Zdjęcia:Sierpniowe testy systemu dla GITD,  ul. Przyczółkowa w Warszawie.

Kontakt

Mariusz Kołkowski

dyrektor ds. sprzedaży (ITS)
mariusz.kolkowski@sprint.pl

+48 22 826 62 77

Rafał Ogonowski

dyrektor ds. kluczowych klientów

rafal.ogonowski@sprint.pl

+48 89 522 11 80

specjalista ds. organizacji

Poleć znajomemu

Zamknij