1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs SYMULATORY - systemy wspomagające zarządzanie be...

SYMULATORY - systemy wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim

W ramach programu Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego przez Unię Europejską Sprint S.A. zrealizował projekt:
„Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR”.

Projekt Symulatory Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego polegał na zrealizowaniu prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania prototypu symulatorów: morskiego i lądowego Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego.

W ramach budowy systemów powstały dwa projekty:

- Projekt innowacyjny polegający na opracowaniu prototypu symulatora lądowego wspomagającego proces szkolenia i oceny dyspozytorów Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego – Symulator Lądowy

- Projekt innowacyjny polegający na opracowaniu prototypu symulatora morskiego wspomagającego proces szkolenia i oceny dyspozytorów Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego – Symulator Morski

Wdrożenie projektu do działalności gospodarczej SPRINT polegało na przygotowaniu do sprzedaży oprogramowania do zarządzania centrami dyspozytorskimi wraz z opracowaną metodologią szkoleń i oceną dyspozytorów Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego. Faza wdrożeniowa wymagała stworzenia stanowisk demonstracyjno-szkoleniowych służących m.in. do przeprowadzenia instruktażu trenerów dyspozytorów Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego.

Projekt miał charakter innowacyjny co najmniej na skalę europejską, co potwierdzają opinie jednostek naukowych i obejmował prace badawczo-rozwojowe zakładające wdrożenie wyników tych prac w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Istnieje zapotrzebowanie rynkowe (w kraju i za granicą) na produkt będący rezultatem projektu firmy. Posiadane doświadczenie firmy SPRINT w zakresie sprzedaży aplikacji morskich i lądowych systemów CPR/CZK daje szanse na rzeczywiste wdrożenie projektu symulatorów do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
- doświadczenie Sprintu w zakresie aplikacji morskich i lądowych systemów CPR/CZK,
- duży nacisk na rozwój systemów wspomagania bezpieczeństwa publicznego,
- rosnące zapotrzebowanie na specjalistów – dyspozytorów CZK, ich autoryzację i certyfikację,
- potrzeby wyspecjalizowanych służb (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowia Ratunkowe, Miejskie Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności itp.) w zakresie szkolenia ustawicznego dyspozytorów,
- brak tego typu szkoleń na rynku,
- akty prawne obligujące JST do powołania i utrzymywania CPR/CZK,
- rosnące potrzeby w tym zakresie przed EURO 2012.

SYMULATOR LĄDOWY
SYMULATOR LĄDOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

SYMULATOR MORSKI
SYMULATOR MORSKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kontakt

Poleć znajomemu

Zamknij