1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs VIZAN – narzędzie do wizualizacji zdarzeń breadcrumbs SWSP

SWSP

SWSP powstał jako aplikacja zestawu narzędzi do wizualizacji stanu systemów VIZAN.

Sygnały alarmowe oraz stany poszczególnych czujników w systemie, zbierane przez centrale systemu alarmu i sygnalizacji pożaru, są przesyłane do serwera wizualizacji. Serwer przetwarza i archiwizuje dane, a podłączone do niego poprzez sieć stacje operatorskie umożliwiają obserwację stanu czujników, przekazują informację o alarmie i lokalizacji czujnika, który jest źródłem informacji alarmowej. Informacja prezentowana jest w formie graficznej, na tle planów poszczególnych obiektów zakładu, a także na planie generalnym. System przechowuje i prezentuje też informacje o stanie i przejezdności dróg pożarowych i ewakuacyjnych. Dodatkowo, oprócz działań związanych z bieżącym administrowaniem systemem, poprzez interfejs użytkownika można sporządzać raporty zawierające informacje historyczne dotyczące funkcjonowania poszczególnych elementów systemu.

System można dodatkowo wzbogacić o prezentację w specjalnym oknie, istotnych z punktu widzenia prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej zagrożeń występujących na określonym obszarze zakładu w związku z realizowanym procesem technologicznym czy przechowywanymi substancjami.

Można także umieścić w bazie danych systemu informacje o procedurach i kontaktach do wykorzystania przez dyspozytorów w sytuacjach zagrożeń, a nawet zintegrować SWSP z systemem telekomunikacyjnym zakładu. Możliwe jest uzupełnienie SWSP o funkcje związane z przeglądaniem bieżących i archiwalnych ujęć z kamer CCTV rozmieszczonych na terenie Zakładu. Dodatkowe możliwe funkcje tak rozbudowanej aplikacji to:

- bezpośredni dostęp do obrazu rejestrowanego przez kamery z poziomu interfejsu stacji operatorskiej. Dostęp uzyskiwać się będzie poprzez kliknięcie na symbolu kamery. Spowoduje to otwarcie okna (patrz rysunek) zawierającego przyciski umożliwiające sterowanie kamerą i podgląd bieżącego obrazu rejestrowanego przez kamerę,
- dostęp do obrazów zarejestrowanych na dyskach rejestratorów cyfrowych. Podobnie jak w przypadku dostępu do bieżącego obrazu, po wybraniu kamery, w oknie obsługi należało będzie wybrać zarejestrowane wcześniej ujęcie i odtworzyć je przy pomocy przycisków sterowania,
- określanie uprawnień poszczególnych użytkowników do: podglądu obrazu z poszczególnych kamer, dostępu do zapisów historycznych z kamer, sterowania kamerami.

Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij