1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs VIZAN – narzędzie do wizualizacji zdarzeń breadcrumbs SWIBŻ

SWIBŻ

Bazując na oprogramowaniu VIZAN Sprint stworzył System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni. System ten pełni funkcję platformy dystrybucji informacji pomiędzy służbami operacyjnymi współpracującym w zakresie ochrony bezpieczeństwa morskiego. Dystrybucja informacji odbywa się pomiędzy Centrum Operacji Morskich MW RP, Służbą Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych BHMW oraz Centrum Nadzoru Radiolokacyjnego MOSG, oraz jest rozszerzona o kolejnych użytkowników, w tym Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, MRCK SAR, Centra Zarządzania Kryzysowego Województw, morską grupę mobilną Izby Celnej, a następnie kapitanaty portów i komórki specjalistyczne w Urzędach Morskich.

SWIBŻ służy do zorganizowania i uporządkowania wymiany informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez sieć teleinformatyczną oraz zapewnia obsługę zdarzeń według ISPS Cods. Korzystający z programu definiuje typy zdarzeń i opisuje procedury postępowania z poszczególnymi typami (obsługa zdarzeń). Nowe zdarzenia mogą być inicjowane przez operatorów ("ręcznie") lub też automatycznie na skutek odczytu danych pomiarowych z urządzeń, odczytu danych z innych systemów czy baz danych. Po pojawieniu się nowego zdarzenia jest ono przez system obsługiwane zgodnie z procedurą zdefiniowaną dla danego typu zdarzeń, np. wysłane są powiadomienia do odpowiednich osób, system oczekuje na zapisanie odpowiednich decyzji itp.    

Aplikacja SWIBŻ opiera się na zobrazowaniu mapowym (zgodnym ze standardem S-52), które obejmuje swym zakresem polskie obszary morskie oraz obszary lądowe w granicach odpowiedzialności służb Administracji Morskiej RP, wraz z obszarem całego Bałtyku w skali generalnej. Zobrazowanie mapowe wykorzystuje komórki mapowe w standardzie S-57 oraz umożliwia umieszczenie dodatkowej informacji operacyjnej w systemie warstwowym. Wszystkie informacje na zobrazowaniu mapowym przechowywane są w bazie danych systemu.

Zobrazowanie mapowe w sposób interaktywny współpracuje z systemem generowania zdarzeń (pakietów informacji), stąd:
- wywołanie informacji o zdarzeniu umożliwia automatyczną prezentację załączonej warstwy graficznej,
- wybór obiektu na zobrazowaniu umożliwia wygenerowanie zdarzenia bezpośrednio związanego z obiektem,
- użytkownik ma możliwość skorzystania z biblioteki obiektów (AIS, VTS-IPS), zadane wywołanie powoduje wyświetlenie lub wyróżnienie wybranego obiektu na zobrazowaniu,
- mapa ma możliwość zobrazowania ruchu statków na podstawie informacji pochodzących z systemu AIS.

System korzysta z następujących źródeł:
- informacje z europejskiego systemu SafeSeaNet,
- strumień AIS z bałtyckich stacji brzegowych,
- dane z systemu VTS Zatoka Gdańska,
- informacje z Rejestru Statków Lloyda,
- ostrzeżenia nawigacyjne oraz Wiadomości Żeglarskie pochodzące z BHMW,
- prognozy pogody opracowane w IMGW,
- zgłoszenia odebrane bezpośrednio przez operatorów poszczególnych służb,
- dane hydro-meteo z czujników automatycznych z obszaru Zatoki Gdańskiej,
- dane z systemów radarowych.

Powiązana realizacja:

Urząd Morski, Gdynia

Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij