1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni

SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni

Klient

Urząd Morski, Gdynia

Założenia

W 2003 roku Urząd Morski w Gdyni wyraził zapotrzebowanie na narzędzie umożliwiające wymianę informacji pomiędzy UM a innymi jednostkami.

Rozwiązanie

Sprint wygrał przetarg i bazując na autorskim rozwiązaniu VIZAN opracował narzędzie do wymiany informacji dot. bezpieczeństwa żeglugi. System ten pełni funkcję platformy dystrybucji informacji pomiędzy służbami operacyjnymi współpracującymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa morskiego. Dystrybucja informacji odbywa się pomiędzy Centrum Operacji Morskich MW RP, Służbą Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych BHMW oraz Centrum Nadzoru Radiolokacyjnego MOSG oraz jest rozszerzana o kolejnych użytkowników, w tym Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, MRCK SAR, Centra Zarządzania Kryzysowego Wojewodów, morską grupę mobilną Izby Celnej, a następnie kapitanaty portów i komórki specjalistyczne w Urzędach Morskich.

Efekt

SWIBŻ organizuje i porządkuje wymianę informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez sieć teleinformatyczną oraz zapewnia obsługę zdarzeń według ISPS Code. Korzystający z programu definiuje typy zdarzeń i opisuje procedury postępowania z poszczególnymi typami (obsługę zdarzeń). Nowe zdarzenia mogą być inicjowane przez operatorów („ręcznie”) lub też automatycznie na skutek odczytu danych pomiarowych z urządzeń, odczytu danych z innych systemów czy baz danych. Po pojawieniu się nowego zdarzenia jest ono przez system obsługiwane zgodnie z procedurą zdefiniowaną dla danego typu zdarzeń, np. wysyłane są powiadomienia do odpowiednich osób, system oczekuje na zapisanie odpowiednich decyzji itp.

System korzysta z następujących danych:

- strumień AIS z polskich stacji brzegowych AIS dane z systemu VTS Zatoka Gdańska,

- ostrzeżenia nawigacyjne oraz Wiadomości Żeglarskie pochodzące z BHMW,

- prognozy pogody opracowane w IMGW,

- zgłoszenia odebrane bezpośrednio przez operatorów poszczególnych służb,

- dane hydro-meteo z czujników automatycznych z obszaru Zatoki Gdańskiej.


System jest przetestowany w zakresie wymiany informacji z SafeSeaNet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

System był nagradzany na wielu krajowych i zagranicznych imprezach branżowych.


Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij