1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs VIZAN – narzędzie do wizualizacji zdarzeń breadcrumbs RTLS

RTLS

System VIZAN RTLS umożliwia monitorowanie i lokalizację ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym. Lokalizatory (tagi) RTLS zapewniają dwukierunkową komunikację pomiędzy lokalizowanym obiektem a zarządzającym, posiadają funkcje identyfikacji i kontroli dostępu, funkcje przywoławcze, alarmy. Dużymi zaletami dla użytkowników są niewielkie rozmiary, estetyka, długi czas pracy i funkcjonalność lokalizatorów.

Centralnie zarządzany system umożliwia rejestrację zdarzeń i wizualizację 3D dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Funkcjonalność systemu RTLS jest bardzo elastyczna i może zostać rozszerzona. System wykorzystuje istniejące systemy i instalacje, co skutkuje minimalizacją konieczności wymiany komponentów lub rozbudowy systemu. RTLS zbudowany jest w oparciu o otwartą architekturę i bazuje na standardowych interfejsach zapewniających komunikację z innymi systemami.

Podstawową metodą lokalizacji jest 802.11 RF Fingerprinting. Ślady (fingerprints) budowane są na bazie pomiarów RSSI (Received Signal Strength Indication – wyznaczanie natężenia sygnału odebranego) w obszarze funkcjonowania punktów dostępowych używanych przez lokalizatory (tagi). Pomiary RSSI wykonywane w lokalizatorach, niezależnie od infrastruktury WiFi. Ślady zapisywane są podczas sesji pomiarowych. Lokalizacja realizowana jest w oparciu o porównanie RSSI z zapisanym śladami.

VIZAN RTLS może współpracować i uzupełniać takie systemy jak:
- Systemy Inteligentnego Budynku,
- CCTV, autodetekcja,
- kontrola dostępu,
- wizualizacja sygnalizacji pożaru,
- ewakuacja,
- można również rozważyć inne zastosowania, np. elektroniczna portmonetka.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA SYSTEMU VIZAN RTLS:

Logistyka:
- przyspieszenie i optymalizacja rozmieszczenia zasobów i towarów,
- zarządzanie służbami technicznymi/administracyjnymi obiektu/obszaru,
- wizualizacja lokalizacji zasobów,
- koordynacja transportu na terenie zakładu/magazynu,
- nadzór i koordynacja załogi/parku maszynowego w zakładach produkcyjnych.

Służba zdrowia:
- dwukierunkowa komunikacja z personelem i pacjentami,
- zarządzanie personelem i zasobami,
- przypomnienia,
- sygnały przywoławcze i alarmy.

Stadiony, obiekty sportowe i użyteczności publicznej:
- zarządzanie procesem ewakuacji,
- monitoring i optymalizacja rozmieszczenia zasobów,
- ochrona VIP’ów,
- usługa wyszukiwania osób,
- rejestracja zdarzeń.

Hotele:
- dwukierunkowa komunikacja z personelem,
- zarządzanie służbami bezpieczeństwa,
- identyfikacja osób,
- kontrola wejścia/wyjścia
- klucz elektroniczny,
- lokalizacja dzieci i innych osób potrzebujących opieki,
- sygnały przywoławcze i alarmy,
- zarządzanie ewakuacją.    

Statki pasażerskie i wycieczkowe:
- zarządzanie służbami ochrony,
- zarządzanie służbami technicznymi/administracyjnymi,
- kontrola wejścia/wyjścia
- klucz elektroniczny,
- identyfikacja osób,
- lokalizacja dzieci i innych osób potrzebujących opieki,
- sygnały przywoławcze i alarmy,
- zarządzanie ewakuacją.

Bezpieczeństwo fizyczne:
- zarządzanie procesem ewakuacji,
- monitoring i optymalizacja rozmieszczenia zasobów,
- detekcja przemieszczenia zasobów,
- rejestracja zdarzeń.

Porty lotnicze:
- przyspieszenie i optymalizacja rozmieszczenia zasobów i towarów,
- zarządzanie służbami technicznymi/administracyjnymi,
- wizualizacja lokalizacji zasobów,
- koordynacja transportu (np. bagażu),
- nadzór i koordynacja parku maszynowego,
- zarządzanie służbami ochrony,
- zarządzanie służbami technicznymi/administracyjnymi,
- kontrola wejścia/wyjścia – klucz elektroniczny,
- identyfikacja osób,
- lokalizacja dzieci i innych osób potrzebujących opieki,
- sygnały przywoławcze i alarmy.

Przedsiębiorstwa:
- detekcja obcych punktów dostępu,
- lokalizacja i identyfikacja ludzi i obiektów,
- nadzór wizyt zaproszonych osób na terenie firmy/zakładu,
- funkcje przywoławcze.

Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij