1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy teleinformatyczne breadcrumbs Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu...

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w Województwie Warmińsko – Mazurskim

Klient

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Założenia

W 2010 roku Województwo Warmińsko-Mazurskie, zleciło firmie Sprint S.A. wykonanie projektu: „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do sieci Internet i upowszechnienie możliwości stosowania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur. Geograficznie projekt obejmuje 113 gmin oraz 19 powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do celów tego zadania należała miedzy innymi organizacja bezpiecznej infrastruktury sieciowej zabezpieczającej punkty dostępu do Internetu (PIAP), infomaty oraz telecentra, realizowana poprzez budowę bezpiecznych kanałów transmisyjnych pomiędzy lokalizacjami zdalnymi a Centrum Zarządzania Siecią i jednostkami centralnymi w ramach poszczególnych powiatów. Wymagana była również budowa 640 PIAP-ów, w tym 290 infomatów, utworzenie 33 telecentrów oraz rozbudowa dostępu do sieci szerokopasmowej o 290 hot-spotów.
Kluczowym elementem projektu była rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Olsztynie, które stanowi punkt centralny w komunikacji pomiędzy lokalizacjami zdalnymi oraz zapewnia odpowiednią infrastrukturę serwerową dla uruchamiania usług IT. Zakres rozbudowy obejmował kompleksową dostawę i instalację nowych serwerów w technologii Blade, nowej macierzy dyskowej, konfigurację infrastruktury SAN oraz instalację i konfigurację nowego środowiska wirtualizacyjnego wraz z migracją maszyn wirtualnych ze starej infrastruktury na nową. W ramach rozbudowy CZS wdrożono zaawansowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo budowanej sieci, w tym systemy klasy SIEM/NBAD.

Rozwiązanie

Rozbudowa Centrum Zarządzania Sieci w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie była wykonana w pierwszym etapie realizacji projektu (do końca 2010 roku). Zrealizowano wówczas dostawę obudowy serwerowej IBM Blade wyposażoną w 4 serwery kasetowe IBM oraz urządzenia infrastruktury sieci 1 Gbit/s Ethernet oraz 8 Gbit/s Fibre Channel. Zasoby pamięci masowej w sieci SAN 8Gbit/s zapewnia macierz dyskowa IBM DS5020 oferująca pojemność 18 TB danych na najwydajniejszych z dostępnych obecnie na rynku dyskach typu Fibre Channel. Na wspomnianej warstwie sprzętowej zbudowano platformę wirtualizacyjną opartą na rozwiązaniach lidera w tym zakresie, czyli VMware.
Zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa sieci IP oparte jest na rozwiązaniach klasy Firewall, UTM, SIEM/NBAD,  uznanych zarówno przez rynek jak i instytucje certyfikujące. 
Nowe urządzenia zainstalowano w miejsce starych serwerów i dokonano migracji maszyn wirtualnych ze starego środowiska na nowe, a szafę serwerową doposażono w dwa obwody zasilania gwarantowanego odpowiedniej mocy oraz konsolę LCD z przełącznikiem KVM ze zdalnym dostępem za pomocą protokołu IP.
W drugim etapie (styczeń-wrzesień 2011 roku) zrealizowana została sieć IP/VPN obejmująca swoim zasięgiem obszar całego Województwo Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach projektu dostarczono między innymi ponad 1400 komputerów z kompletem oprogramowania operacyjnego i biurowego, około 400 urządzeń wielofunkcyjnych, kilka serwerów (technologia blade), macierz dyskową FC, kilkaset urządzeń klasy UTM, system zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM, system wideokonferencyjny wraz z terminalami oraz około 290 Infomatów.   

Efekt

Na bazie dostarczonych elementów powstała złożona infrastruktura teleinformatyczna spinająca ponad 500 lokalizacji na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi techniczny i organizacyjny fundament dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Dzięki udostępnionym w ramach projektu narzędziom mieszkańcy mają możliwość między innymi:
- dostępu do globalnej sieci Internet,
- komunikacji peer-to-peer,
- komunikacji wideokonferencyjnej,
- korzystania z usług drukowania i skanowania dokumentów,
- korzystania z różnorodnego  oprogramowania komputerowego,
- szkoleń na odległość.

Kontakt

Robert Szymczak

dyrektor wydziału technologii
robert.szymczak@sprint.pl

tel. +48 58 340 77 83

Poleć znajomemu

Zamknij