Strona główna breadcrumbs Centrum prasowe breadcrumbs Aktualności breadcrumbs Realizacja I części zadania - pilota - olsztyńs...

Centrum prasowe

Realizacja I części zadania - pilota - olsztyńskiego systemu ITS

Obecnie projektowany i wdrażany, olsztyński system ITS, to złożony i wieloetapowy projekt, którego realizacja zakończy się wraz z całościową realizacją projektu tramwajowego.
Podpisanie umowy na budowę systemu ITS Olsztyn nastąpiło w dniu 28.06.2013 r.
W ramach podpisanej umowy Wykonawca, zobowiązał się do uruchomienia Pilota systemu ujętego w umowie jako Część I budowy Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem.
Wykonana część I zadania (Pilot) jest weryfikacją przyjętych założeń co do systemu ITS.
Zaprojektowane w I etapie rozwiązanie, zostało testowo uruchomione na wyznaczonych w tym celu odcinkach ulic i skrzyżowaniach miasta.
W ramach  testu systemu, zostały przeprowadzone próby działania priorytetów dla komunikacji publicznej, na wyznaczonych do tego celu trasach przejazdu.
Po przeprowadzonych testach sprawdzających, w celu umożliwienia przystąpienia do dalszych prac, pilot systemu został wyłączony. Z punktu widzenia efektywności sterowania ruchem, pozostawienie włączonego systemu na 6 skrzyżowaniach, nie jest zasadne, gdyż aby odczuć efekty jego działania potrzebne jest włączenie wszystkich sygnalizacji świetlnych oraz pojazdów transportu publicznego do systemu, co nastąpi dopiero w momencie całkowitego zakończenia wdrożenia systemu ITS.
Celem I części zadania, jest również potwierdzeniem przygotowania i posiadania niezbędnej wiedzy Wykonawcy, w zakresie wdrożenia złożonego systemu ITS wraz z jego licznymi podsystemami oraz weryfikacją dostarczonej technologii.
Po przeprowadzonych testach i odbiorze części I zadania, Wykonawca przystąpi do zasadniczych prac, których zakończenie, a tym samym pełne uruchomienie systemu, zgodnie z podpisaną umową, nastąpi pod koniec roku 2014.

Termin realizacji części I (Pilot)
Zgodnie z podpisaną umową realizacja części I zadania, w 4 miesiące od daty podpisania umowy. Termin umowny zgłoszenia gotowości  do odbioru to dzień 28.10.2013 r.

Zakres terytorialny, którym czasowo objęty jest (był) pilot systemu - Część I zadania
Skrzyżowania i ulice:
- Kościuszki - Kętrzyńskiego,
- Limanowskiego - Niedziałkowskiego,
- Limanowskiego - Paderewskiego
oraz
- plac Bema,
- plac Powstańców Warszawy

Część I (Pilot) obejmuje:
• System sterowania ruchem ulicznym, wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego, na wyznaczonym pod potrzeby pilota ciągu ulic, tylko do celów testowych,
• Centrum sterowania ruchem ulicznym,
• System monitoringu na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania Ruchem, na wyznaczonym pod potrzeby pilota ciągu ulic, tylko do celów testowych,
• Wyposażenie 12 pojazdów komunikacji miejskiej, w urządzenia pod potrzeby przeprowadzenia pilotażowego, testowego wdrożenia.

Poleć znajomemu

Zamknij