1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Sieci telekomunikacyjne breadcrumbs Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinfo...

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Nasze biuro projektów składa się z trzech pracowni – w Gdańsku, Szczecinie i Bydgoszczy. Realizujemy zadania na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w projektach sieci światłowodowych – magistralnych, dystrybucyjnych i dostępowych, opartych zarówno na technologiach tradycyjnych, jak i systemach mikrokanalizacji. Projektujemy ponadto wszelkiego typu sieci miedziane, instalacje abonenckie, kanalizację teletechniczną i – w nieco mniejszym zakresie – sieci energetyczne.

Dysponujemy dobrze wyszkoloną, kompetentną i doświadczoną kadrą projektantów, wyposażoną w nowoczesne narzędzia pracy oraz posiadającą uprawnienia budowlane, certyfikaty produktowe, a także poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do wykonywania dokumentacji niejawnych.

Oferujemy szeroką paletę produktów i usług projektowych, w tym min.:
• założenia techniczno-ekonomiczne, projekty koncepcyjne, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe,
• projekty budowlane, projekty wykonawcze ( w tym: opracowanie map geodezyjnych, pozyskiwanie nieruchomości na cele budowlane, zdobywanie wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń),
• przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wyceny, ekspertyzy, opinie techniczne,
• nadzory autorskie i nadzory inwestorskie,
• dokumentacje powykonawcze.

Większe zrealizowane projekty:
• projekty lokalnych sieci dostępowych Telekomunikacji Polskiej na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (po kilkaset km sieci rocznie);
• projekt magistralnej linii światłowodowej relacji Płock - Bydgoszcz (ok. 190 km);
• projekt magistralnej linii światłowodowej relacji Bydgoszcz - Grodzisk Wlk. (ok.280 km);
• projekt magistralnej linii światłowodowej relacji Toruń-Gdynia (ok. 280 km);
• projekt sieci teletechnicznej TASK na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni (ok. 50 km);
• projekt magistrali światłowodowej ZSRN relacji Gdańsk – Krynica Morska (ok. 90 km);
• projekt sieci światłowodowej systemu monitoringu wizyjnego w W-wie (ok. 150 km);
• projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR (ok. 140 km).
W każdym projekcie szczególne znaczenie przywiązujemy do zapewnienia wysokiej jakości i terminowości tworzonej dokumentacji, a przede wszystkim do spełnienia wymagań Klienta.

Powiązana realizacja:
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR

Kontakt

Lech Kruk

dyrektor ds. projektów
lech.kruk@sprint.pl

Wydział Projektów

Judyta Jank-Świątek
specjalista ds. rozliczeń
judyta.jank-swiatek@sprint.pl
 
+48 58 340 77 51

Poleć znajomemu

Zamknij