Strona główna breadcrumbs Centrum prasowe breadcrumbs Aktualności breadcrumbs Olsztyn - umowa na Inteligentne Systemy Transporto...

Centrum prasowe

Olsztyn - umowa na Inteligentne Systemy Transportowe podpisana!

Sprint S.A. zajmie się budową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie, realizowaną w oparciu o przetarg na budowę systemu ITS Olsztyn, który jest ostatnim z przetargów tzw. projektu tramwajowego w Olsztynie. Wartość projektu zgodnie ze złożoną najniższą ofertą przetargową wynosi blisko 55 mln zł netto, a kontrakt w toku postępowania przetargowego, pozyskała olsztyńska firma Sprint S.A.
Realizowany projekt składać się będzie z kilkunastu zintegrowanych podsystemów poprawiających jakość transportu, komfort podróżnych oraz co najistotniejsze bezpieczeństwo, tak dla osób poruszających się transportem publicznym, indywidualnym, jak i pieszych.

W skład budowanego systemu ITS, wchodzić będą m.in.:
• podsystem obszarowego sterowania ruchem ulicznym wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego, oparty o renomowany i wdrażany w wielu aglomeracjach na świecie system SCATS,
• podsystem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem,
• podsystem monitorowania ruchu pojazdów,
• podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle,
• podsystem rejestracji przekroczeń prędkości chwilowej pojazdów,
• podsystem sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i tramwajowych,
• podsystem informacji pasażerskiej w sieci Internet (WWW) oraz na przystankach i w pojazdach,
• bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach,
• podsystem informacji meteo,
• podsystem kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym

Całość systemu będzie zarządzana i nadzorowana z dwóch Centrów Zarządzania Ruchem Ulicznym oraz Zarządzania i Sterowania Transportem Publicznym.
Głównym celem wdrożenia systemu ITS w Olsztynie jest poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta dla zagwarantowania prawidłowych warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowej, linii autobusowych, usprawnienia ruchu indywidualnego, poprawy jakości funkcjonowania i wykorzystania komunikacji miejskiej oraz poprawy komfortu korzystania z pojazdów przewoźnika.
Istotne oraz widoczne dla poruszających się komunikacją zbiorową będzie uruchomienie elektronicznej karty miejskiej, która powoli będzie zastępować zwykły, papierowy bilet oraz wdrożenie co najmniej 30 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki którym poprzez wyświetlane informacje, czekając na przystanku, będzie można dowiedzieć się dość dokładnie za ile przyjedzie autobus lub tramwaj. Rozwiązanie takie nie tylko wpłynie na poprawę komfortu, ale też poprawę bezpieczeństwa w punktach przesiadkowych. 
Poprawa bezpieczeństwa jest jednym z głównych celów wdrożenia zintegrowanego systemu ITS w Olsztynie. Podczas projektowania systemu położony został bardzo duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji. Warto zwrócić uwagę na to, iż obecnie działający system monitoringu miejskiego zostanie wzbogacony o system monitorowania ruchu pojazdów, czy też system monitorowania przystanków oraz wewnętrzny system monitoringu instalowany w autobusach i tramwajach. Przystanki, autobusy i tramwaje zostaną doposażone w kamery, z których obraz będzie przesyłany do Centrum Zarządzania i Monitorowania, gdzie całodobowo będzie sprawowany dozór nad bezpieczeństwem pasażerów.
Na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego składać się będzie również, zainstalowany na kilkunastu głównych skrzyżowaniach w mieście system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i rejestracji prędkości chwilowej, wyłapujący kierowców stwarzających zagrożenie i łamiących przepisy ruchu drogowego.

Planowane zakończenie realizacji zadania to IV kwartał 2014 r.

---------

Podpisanie umowy w olsztyńskim ratuszu:

Poleć znajomemu

Zamknij