1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy teleinformatyczne breadcrumbs Rozproszony system Call Center

Rozproszony system Call Center

Klient

Ministerstwo Finansów

Założenia

Modernizacja i centralizacja rozproszonego systemu Call Center Avaya - Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Cyfrowe centrale wchodzące w skład każdego z BKIP muszą umożliwiać pracę w sieci z wykorzystaniem protokołu IP do stworzenia w pełni jednorodnej sieci tak, aby z punktu widzenia użytkowników i administratora , wszystkie centrale w Systemie były „widziane” jako jeden system KIP. Ujednolicenie systemu raportowania z możliwością centralnego odczytu raportów i analizy pracy Call Center.

Rozwiązanie

Wdrożenie centralnego serwera sterowania i raportowania oraz upgrade do aktualnej wersji Avaya Communication Manager i Avaya Call Management System. Wykorzystanie łączy MPLS do centralnego rozdzielania połączeń przychodzących w zależności od zajętości każdego z biur KIP. Każda z lokalizacji została doposażona w serwer zapasowy na wypadek awarii głównego serwera sterującego , co umożliwia wysoką redundancję sterowania.Efekt

Zapewnienie elastycznego i równomiernego rozdziału połączeń telefonicznych wewnątrz BKIP mając na uwadze zmieniające się warunki między ilością dostępnych konsultantów w danym biurze oraz w podziale na poszczególne grupy tematyczne. Rozdział połączeń przychodzących na ogólnopolski numer telefoniczny dokonywany jest przez operatora telekomunikacyjnego, a następnie sterowany jest przez główny serwer. Zcentralizowany system raportowania umożliwia weryfikacje wydajności pracy całego systemu i  jednocześnie każdego z biur osobno. Wysoka redundancja sterowania zapewnia nieprzerwaną pracę systemu w wypadku awarii głównego serwera lub sieci WAN.

Sprint, poza modernizacją, instalacją nowych komponentów i konfiguracją  systemu zapewnił dokumentację eksploatacyjno-techniczną, szkolenia dla pracowników  oraz 36-miesięczny serwis i wsparcie techniczne.

Kontakt

Michał Bukontt

dyrektor ds. sprzedaży
michal.bukontt@sprint.pl

tel. +48 58 340 77 31

Poleć znajomemu

Zamknij