1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna

Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna

Klient:

Miasto i Gmina Olsztyn
W ramach postępowania przetargowego i projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" firma Sprint S.A. została wyłoniona jako wykonawca systemu ITS. Wartość umowy 66.973.500,00 zł brutto.

Założenia:

Założeniem wdrażanego projektu ITS Olsztyn była poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta dla zagwarantowania prawidłowych warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowej, linii autobusowych wraz z usprawnieniem ruchu indywidualnego w zakresie na jaki pozwoli realizacja priorytetu dla transportu publicznego. System ITS ma również wpłynąć na poprawę jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz poprawę komfortu korzystania z pojazdów przewoźnika poprzez zastosowanie systemu informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. W celu poprawienia komfortu użytkowników komunikacji publicznej, wdrożony zostanie system biletu elektronicznego/karty miejskiej oraz narzędzia informatyczne pomocne w sprawnym przygotowaniu danych wejściowych, obróbki danych dotyczących wykorzystania i obciążenia taboru czy też obsługi pasażerów.

Rozwiązanie:

Na wdrażany system ITS składać się będą zintegrowane ze sobą podsystemy:
1. System sterowania ruchem ulicznym, wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego (mapka);
2. Centrum sterowania ruchem ulicznym (zdjęcie);
3. System monitoringu na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem – łącznie 374 kamery;
4. System monitorowania ruchu pojazdów – 14 kamer;
5. System rejestracji przejazdu na czerwonym świetle – 124 kamery;
6. System rejestracji przekroczeń prędkości chwilowej pojazdów – 5 skrzyżowań;
7. System sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i tramwajowych (mapka);
8. Centrum dyspozytorskie dla zarządzania i sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego (zdjęcie);
9. Informacja pasażerska w sieci Internet (WWW) oraz na przystankach i w pojazdach – 77 tablic zmiennej treści (łącznie przystanki i autobusy);
10. Bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach – 37 biletomatów stacjonarnych, 159 biletomatów mobilnych, 6 punktów personalizacji kart;
11. System informacji meteo – 10 lokalizacji;
12. System kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym.

Efekt:

Po zakończeniu inwestycji budowy systemu ITS, Miasto Olsztyn posiadać będzie jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów w kraju. Wdrożony system wpłynie między innymi na:
- Poprawę efektywności transportu zbiorowego oraz indywidualnego:
   • Priorytetowy przejazd przez skrzyżowania dla transportu zbiorowego;
   • Zwiększenie płynności ruchu  i skrócenie czasów podróży;
- Wzrost komfortu dla mieszkańców poprzez wdrożenie:
   • Informacji pasażerskiej (elektroniczne tablice na przystankach,  w pojazdach, Internet itp.);
   • Nowoczesnego systemu biletu elektronicznego;
   • Zmniejszenie emisji spalin;
- Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę :
   • Monitoringu skrzyżowań, przystanków oraz pojazdów;
   • Rejestrację wykroczeń w tym przejazd na czerwonym świetle i pomiar prędkości;

Mapka:


Zdjęcia:
Film:

Kontakt

Mariusz Kołkowski

dyrektor ds. sprzedaży (ITS)
mariusz.kolkowski@sprint.pl

+48 22 826 62 77

Rafał Ogonowski

dyrektor ds. kluczowych klientów

rafal.ogonowski@sprint.pl

+48 89 522 11 80

specjalista ds. organizacji

Poleć znajomemu

Zamknij