1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs Inteligentne Systemy Transportowe dla Łodzi

Inteligentne Systemy Transportowe dla Łodzi

Klient

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
W ramach postępowania przetargowego na „Systemem obszarowego sterowania ruchem” firma Sprint S.A. została wyłoniona jako wykonawca systemu ITS. Wartość umowy to ponad 78 mln zł brutto.

Założenia:

Głównym celem projektu jest poprawienie funkcjonowania komunikacji publicznej oraz upłynnienie ruchu na drogach na obszarze prawie całego miasta.  Na ten cel składają się poszczególne elementy cząstkowe, takie jak:
- poprawa płynności komunikacji - skrócenie średniego czasu podróży pojazdów komunikacji publicznej o minimum 5%;
- skuteczniejsze przekazywanie informacji o utrudnieniach w ruchu, korkach poprzez zastosowanie tablic zmiennej treści;
- wzrost liczby pasażerów transportu publicznego przy jednoczesnej redukcji zatłoczenia pojazdów indywidualnych;
- uatrakcyjnienie transportu zbiorowego, poprzez zwiększenie komfortu przejazdu pasażerów oraz poprawę standardów jakościowych komunikacji miejskiej (wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej);
- skrócenie średniego czasu przejazdu pojazdów indywidualnych o minimum 5%;
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu;
       - optymalizacja wykorzystania transportu zbiorowego oraz układu drogowego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przewozów w transporcie publicznym;
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w tym redukcja hałasu, drgań i zanieczyszczeń komunikacyjnych do otoczenia – poprawa jakości życia w mieście.

Rozwiązanie:

Na wdrażany system ITS składać się będą zintegrowane ze sobą podsystemy:
1. Obszarowy Systemu Sterowania Ruchem – w oparciu o oprogramowanie Sprint/ITS/SCATS (prace modernizacyjne i budowa nowych sygnalizacji świetlnych wraz z podłączeniem do systemu - łącznie 234 z ogólnej liczby prawie 280 skrzyżowań w Łodzi), w tym integracja z systemem Łódzkiego Tramwaju Regionalnego;
2. System Informacji dla kierowców;
3. System Informacji Mobilnych (9 znaków zmiennej treści);
4. System Dynamicznej Informacji Przystankowej (ponad 140 tablic informacji przystankowej);
5. System Zarządzania Transportem Publicznym;
6. System monitoringu wideo CCTV (41 nowych kamer + 11 istniejących do podłączenia);
7. System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych – ANPR (121 kamer);
8. System Łączności;
9. System GIS;
10. Integracja systemu SCADA dla tunelu;
12. Realizacja elementów zasilania;
13. Portal dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej - wizualizujący informacje o ruchu drogowym i transporcie publicznym w obrębie funkcjonowania systemu ITS;
14. Adaptację oraz doposażenie pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem.

Efekt:

System zostanie wdrożony do końca października 2015 roku i będzie największym projektem ITS w Polsce pod względem liczby włączonych do systemu skrzyżowań (234).

ITS Łódź w liczbach – wybrane informacje:   
Pętle indukcyjne: ok. 3000 szt.;
Instalowane kamery (CCTV i ANPR): 162 szt.;
Instalowane bramownice:74 szt.;
Instalowane wysięgniki: 276 szt.;
Autokomputery w tramwajach i autobusach: 450 szt.;
Czujniki nadające priorytet dla rowerzystów: 169 szt.;
Studnie kablowe: 1727 szt.;
Kable do ułożenia: 358 km;
Kanalizacja światłowodowa: ponad 50 km;

Mapka:

Schemat lokalizacji modernizowanych i budowanych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

Grafika:

Przykład wywołania okna SCATS z danymi obiektu.

Kontakt

Mariusz Kołkowski

dyrektor ds. sprzedaży (ITS)
mariusz.kolkowski@sprint.pl

+48 22 826 62 77

Rafał Ogonowski

dyrektor ds. kluczowych klientów

rafal.ogonowski@sprint.pl

+48 89 522 11 80

specjalista ds. organizacji

Poleć znajomemu

Zamknij