1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs Inteligentne Systemy Transportowe dla Bydgoszczy

Inteligentne Systemy Transportowe dla Bydgoszczy

Klient

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy

Założenia:

W ramach przetargu na „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy” Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej zlecił dostawę systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym.  Projekt został dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Termin ukończenia realizowanego projektu określono na I kwartał 2015 r.Rozwiązanie:

System ITS w Bydgoszczy opiera się na współpracy podsystemów: 
1. Sterowania ruchem;
2. Zarządzania transportem publicznym;
3. Monitoringu wizyjnego;
4. Naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne;
5. Informacji parkingowej;

Podstawę podsystemu sterowania ruchem stanowi adaptacyjny, obszarowy system SPRINT/ITS/SCATS. System steruje pracą 52 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: 45 zmodernizowanych i 7 nowych. Na ciągach zawierających komunikację tramwajową zaimplementowano priorytetowy przejazd tramwajów przez skrzyżowania. Ponadto zainstalowano 20 stacji pomiaru ruchu gromadzących dane o ruchu dopływającym do obszaru wraz z 10 stacjami meteorologii drogowej.

Podsystem zarządzania transportem publicznym umożliwi realizację priorytetów dla tramwajów oraz dynamicznej informacji przystankowej. W 80 tramwajach zainstalowano nadajniki sygnału priorytetu, natomiast 90 zespołów przystankowych wyposażono w 180 tablic informacji pasażerskiej. Podsystem zintegrowany jest z systemem informacji pasażerskiej utworzonym w ramach budowy linii tramwajowej do Dworca PKP. Zainstalowane zostało 20 kiosków informacyjnych z funkcją biletomatu.

Podsystem monitoringu wizyjnego składa się z 90 kamer, w tym 40 kamer nadzoru wizyjnego CCTV oraz 50 automatycznej rejestracji cech pojazdów (ARCP).

Naprowadzanie pojazdów na drogi alternatywne zapewniają 32 tablice zmiennej treści (VMS) zlokalizowane w obszarze funkcjonowania systemu. Dostęp do informacji o warunkach ruchu umożliwia też dedykowany portal. Informacje te dla użytkowników dróg pozyskiwane są z kamer ARCP podsystemu monitoringu wizyjnego.

W ramach podsystemu informacji parkingowej zainstalowano 26 tablic dynamicznej informacji parkingowej. Tablice informują o stanie zajętości miejsc w podstrefie A Stefy Płatnego Parkowania. Ponadto zainstalowano 101 parkomatów, a także dostarczono 10 przenośnych urządzeń kontrolnych.
Tablica zmiennej treści oraz przycisk dla pieszych informujący o strukturze ruchowej przejścia dla pieszych a także jego kierunku

Wszystkie podsystemy integruje Aplikacja Centralna zainstalowana w Centrum Sterowania Ruchem. Aplikacja umożliwia podgląd stanu poszczególnych elementów systemu i wywołuje dostępne dla nich funkcje operatorskie.

Efekt:

W wyniku wdrożenia systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym udało się uzyskać poprawę warunków ruchu ulicznego, w tym przede wszystkim skrócenie czasów jazdy pojazdów transportu publicznego oraz indywidualnego. Ponadto wybudowane zostało centrum zarządzania ruchem wyposażone w zintegrowane narzędzia służące do realizacji  szeregu funkcji związanych z zarządzaniem ruchem, w tym m.in. do:
- optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej;
- zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego;
- zarządzania parkowaniem;
- poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu;
- redukcji negatywnego oddziaływania ruchu na środowisko;
- informacji o ruchu w zakresie ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego.

Kontakt

Mariusz Kołkowski

dyrektor ds. sprzedaży (ITS)
mariusz.kolkowski@sprint.pl

+48 22 826 62 77

Rafał Ogonowski

dyrektor ds. kluczowych klientów

rafal.ogonowski@sprint.pl

+48 89 522 11 80

specjalista ds. organizacji

Poleć znajomemu

Zamknij