1
Strona główna breadcrumbs Realizacje breadcrumbs Systemy ITS breadcrumbs Inteligentne Systemy Transportowe dla Rybnika

Inteligentne Systemy Transportowe dla Rybnika

Klient

Urząd Miasta Rybnik

Założenia

W 2010 roku Urząd Miasta w Rybniku w toku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, wyłonił firmę Sprint S.A. na wykonawcę  Sieci Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej. Finansowanie projektu odbyło się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII "Transport" Działanie 7,2 "Transport Publiczny".

Rozwiązanie

W ramach realizacji Systemu Elektronicznej Informacji Przystankowej w Rybniku  zainstalowanych zostało 167 tablic informacji przystankowej oraz stworzono oprogramowanie integrujące istniejący system składowania rozkładów jazdy taboru autobusowego z nowo zainstalowanymi tablicami informacyjnymi.
Prace objęły instalację tablic różnych wielkości – od tablic wyświetlających jedynie dwa wiersze informacji, po tablice dwustronne wyświetlające po dziesięć wierszy z każdej strony.

Efekt

Po zakończeniu inwestycji Miasto Rybnik posiada jeden z najnowocześniejszych systemów Informacji Pasażerskiej w Kraju.  Wdrożony system przyniósł wiele wymiernych korzyści, min:
- polepszenie jakości obsługi pasażerów poprzez wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, umożliwiającej podawanie rzeczywistej, a nie planowanej godziny odjazdu,
- poprawę bezpieczeństwa w punktach przesiadkowych w wyniku podawania jednoznacznej informacji o miejscu odjazdu i czasie jaki do niego pozostał,
- zdecydowaną poprawę stanu wykorzystania potencjału przewozowego przewoźników/przewoźnika realizujących usługi komunikacji miejskiej.

Kontakt

Mariusz Kołkowski

dyrektor ds. sprzedaży (ITS)
mariusz.kolkowski@sprint.pl

+48 22 826 62 77

Poleć znajomemu

Zamknij