1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs SOFIT – system obsługi floty i transportu breadcrumbs eCall

eCall

"Systemy Inteligentnego Pojazdu" zwiększają potencjał nowych technologii w celu tworzenia inteligentniejszych i bezpieczniejszych pojazdów drogowych. Jednym z trzech celów inicjatywy inteligentnego samochodu jest zniesienie przeszkód stojących na drodze do wdrażania technologii e-Safety na rynek. Wymaga to współpracy Państw członkowskich między sobą oraz z innymi działającymi w obszarze bezpieczeństwa drogowego aktorami.

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się na badania dotyczące systemów, dzięki którym pojazdy komunikują się ze sobą, a także z całą infrastrukturą. Takie systemy mogą zwiększyć jakość i niezawodność informacji dostępnych o pojazdach, ich lokalizacji i sytuacji na drodze.

Takie systemy dają możliwość nowych i ulepszonych usług dla użytkowników dróg, co prowadzi do: - większej wydajności przez ulepszone korzystanie z obecnej infrastruktury, a także lepszego zarządzania, - zwiększonego bezpieczeństwa przez zwiększoną jakość i niezawodność informacji, a także możliwość wprowadzenia zaawansowanych aplikacji.

System eCall umożliwia wezwanie pomocy do wypadku/kolizji poprzez bezpłatne połączenie telefoniczne z wykorzystaniem łącz operatorów GSM - uruchamiane automatycznie dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe aktywowanym w razie wypadku, albo ręcznie przez osoby znajdujące się w pojeździe w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Po uruchomieniu, samochodowe urządzenie eCall łączy się poprzez nr 112 z najbliżej znajdującymi się służbami ratunkowymi (CPR) umożliwiając rozmowę i przekazanie danych elektronicznych. Połączenie głosowe umożliwia osobom znajdującym się w pojeździe porozumienie się z wyszkolonym operatorem systemu eCall. Jednocześnie do operatora systemu eCall przyjmującego zgłoszenie przesyłany jest minimalny zbiór danych (Minimum Set of Data-MSD). MSD zawiera informacje na temat zdarzenia obejmujące czas, dokładne miejsce (położenie geograficzne pojazdu), numery VIN pojazdu, status eCall (co najmniej informacje o tym czy wezwanie uruchomiono ręcznie czy automatycznie) oraz informacje na temat możliwego operatora świadczącego usługi.

Inteligentne samochody i infrastruktura drogi mogą przynieść duże korzyści społeczno-ekonomiczne. Tak jak podają badania SEISS (Socio Economic Impact – Intelligent Safety Systems):

Jeśli wszystkie samochody byłyby wyposażone w system eCall w 2010 roku, skutki wypadków w Unii Europejskiej mogłyby być zredukowane do poziomu od 5% do 15%. Zaoszczędzilibyśmy do 22 miliardów euro w ciągu roku.

Kontakt

Poleć znajomemu

Zamknij