1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs DART – system wspomagania centrum zarządzania k... breadcrumbs DART ATP-45

DART ATP-45

Oprogramowanie oferowane przez firmę Sprint realizuje wytyczne normy NATO ATP-45 w wersji BRAVO w zakresie komputerowego wspomagania jednostek systemu obrony przed bronią masowego rażenia.

Funkcjonalność systemu obejmuje:
- wielostanowiskowość (moduł przystosowany do pracy w środowisku rozproszonym),
- hierarchiczny model pracy (odzwierciedlenie struktury organizacyjnej jednostek KSWS w danym regionie),
- możliwość wymiany informacji w płaszczyźnie poziomej (np. pomiędzy CZK UW różnych województw),
- gromadzenie danych o skażeniach w danym regionie w formie dziennika zdarzeń (wraz z archiwum zdarzeń),
- możliwość przekazywania meldunków oraz zdarzeń między jednostkami na różnym szczeblu (NBC1, NBC2, NBC3, NBC4, NBC4, NBC5, NBC6),
- prognozowanie rejonów zagrożenia dla zdarzeń typu ROTA, CHEM, BIO, NUC (w przygotowaniu),
-możliwość przeprowadzenia ćwiczeń (tryb ćwiczenia/produkcja),
- wielojęzykowość platformy (polski, angielski)
- istnieje możliwość dodania dowolnej ilości języków,
- automatyczne oraz ręczne wprowadzanie meldunków pogodowych,
- baza środków toksycznych oraz sposobów oznaczania w transporcie,
- baza ERG 2008,
- przeliczanie współrzędnych geograficznych na format UTM, MGRS i odwrotnie (Konwerter),
- wyszukiwanie miejsca na mapie oraz przeliczanie koordynatów geograficznych na dowolny format (moduł mapa podglądowa),
- administracja systemem: dodawanie użytkowników, zarządzanie dostępem do modułów, zarządzanie strukturą organizacyjną w systemie, ustawieniami językowymi, tłumaczeniami, itp.

Funkcjonalności w opracowaniu:
- dostosowanie systemu do normy ATP-45 w wersji DELTA,
- przeliczanie BWM na EDM,
- baza wiedzy (algorytmy wyznaczania obszarów zagrożenia, wzory obowiązujących meldunków).

Moduł ATP-45 został wielokrotnie sprawdzony w „warunkach bojowych”, w tym w treningach stopnia powiatowego i wojewódzkiego. Służył również jako pomoc wizualno-merytoryczna w  przeprowadzeniu szkolenia  z  metodyki ATP-45 w województwie warmińsko-mazurskim.

Moduł ATP-45 może pracować samodzielnie lub jako moduł funkcjonalny Systemu Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego DART. W przypadku integracji z systemem DART istnieje możliwość przyjmowania /przekazywania zdarzeń z/do wszystkich służb uczestniczących w tym systemie.

Kontakt

Poleć znajomemu

Zamknij