1
Strona główna breadcrumbs Oferta breadcrumbs Aplikacje breadcrumbs VIZAN – narzędzie do wizualizacji zdarzeń breadcrumbs ARTR

ARTR

System ARTR - zintegrowane rozwiązanie składające się ze specjalnych kamer wyposażonych w system analizy obrazu i centralnego systemu analizującego uzyskane dane. System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w sposób automatyczny i ciągły przechwytuje obraz i rozpoznaje tablice rejestracyjne.

Kamery ARTR wyposażone są w moduły pozyskujące zdjęcia, obraz z kamer, moduł rozpoznający i przesyłający rozpoznane numery tablic rejestracyjnych, osprzęt oświetlający obserwowaną scenę. Zintegrowanie ww. funkcjonalności w urządzeniach ARTR pozwala na wyeliminowanie problemów słabej jakości obrazu, niewystarczającej mocy obliczeniowej centralnych serwerów rozpoznających numery rejestracyjne, przesyłu dużej ilości danych z kamer przechwytujących obraz.

Każdy przejazd samochodu przez bramkę systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych powoduje wykonanie zdjęcia czarno-białego tablicy rejestracyjnej, zdjęcia kolorowego pojazdu oraz kierowcy.

Dzięki przeprowadzeniu procesu rozpoznania numeru tablicy rejestracyjnej w module kamery ARTR, do centralnej bazy danych przesyłane są już przekształcone (rozpoznane) dane w postaci:
-zdjęcia czarno-białego tablicy rejestracyjnej,
-zdjęcia kolorowego samochodu i kierowcy,
-rozpoznanego numeru rejestracyjnego pojazdu (w postaci tekstowej),
- daty, czasu i miejsca identyfikacji pojazdu,
-parametru pewności odczytu numeru rejestracyjnego.

W sposób automatyczny, w czasie rzeczywistym, prowadzona jest aktualizacja części bazy zawierającej poszukiwane numery rejestracyjne (na podstawie zawartości baz danych systemów zewnętrznych). Baza numerów poszukiwanych może być też aktualizowana w trybie „ręcznym” przez uprawnionego operatora. Odnalezienie w roboczej bazie systemu numeru zapisanego w tablicy numerów poszukiwanych, jest sygnalizowane uprawnionym użytkownikom alarmem. W ustalonych przypadkach wysyłana jest krótka wiadomość tekstowa. System umożliwia też przeszukanie roboczej bazy w trybie „ręcznym” poprzez wpisanie numeru lub listy numerów rejestracyjnych poszukiwanych pojazdów. Lokalizację kamer i kierunku ruchu odnalezionych pojazdów można zobrazować na planie lub mapie. Można też wykonywać analizy statystyczne ruchu pojazdów.

Kontakt

Antanina Lipnitskaya

kierownik projektu
antanina.lipnitskaya@sprint.pl

tel. +48 58 340 78 17

Poleć znajomemu

Zamknij